Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không đổi?  

A.

 Tần số của sóng.        

B.

 Biên độ sóng.        

C.

 Tốc độ truyền sóng.        

D.

 Bước sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Khi sóng truyền từ không khí vào nước thì tần số của sóng là không đổi.        

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...