Khí nào dưới đây có khối lượng riêng nhỏ nhất đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất?

A.

O3.

B.

SiH4.

C.

PH3.

D.

C3H8.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

SiH4.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...