Khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu:

A.

Tấm kim loại chứa một số rất lớn electron tự do được chiếu sáng bằng chùm tia sáng có cường độ rất lớn.

B.

Chùm tia sáng đập lên tấm kim loại có năng lượng thoả mãn En < A.

C.

Các lượng tử năng lượng (phôtôn) đập lên mặt kim loại với năng lượng thoả mãn điều kiện hf ≥ A.

D.

Tấm kim loại được chiếu sáng có hiệu điện thế rất lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các lượng tử năng lượng (phôtôn) đập lên mặt kim loại với năng lượng thoả mãn điều kiện hf ≥ A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.