Khi nguyên tử hidro phát bức xạ có bước sóng 486 nm thì năng lượng của nguyên tử hidro đã giảm một lượng bằng:

A.

A. 4.09.10-19 J

B.

B. 4.09.10-17 J

C.

C. 4,09.10-18J

D.

D. 4,09.10-20J

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: img1 ü       Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.