Khi nhấc rễ một cây đậu lên, chúng ta thấy rất nhiều các nốt sần. Đó là hiện tượng:

A.

vi khuẩn cố định đạm kí sinh trên rễ cây họ đậu.

B.

vi khuẩn cố định đạm sống hội sinh với rễ cây họ đậu.

C.

vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh trên rễ cây họ đậu.

D.

vi khuẩn cố định đạm hợp tác cùng cây họ đậu phát triển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vi khuẩn cố định đạm sống cộng sinh trên rễ cây họ đậu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.