Khi nói đột biến gen được xem là nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa, phát biểu nào sau đấy là sai?         

A.

A: Mặc dù đa số là có hại trong những điều kiện mới hoặc tổ hợp gen thích hợp nó có thể có lợi

B.

B: Đột biến gen phổ biến hơn đột biến NST

C.

C: Ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể.

D.

D: Luôn tạo ra được các tổ hợp gen thích nghi

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

- A đúng vì là biểu hiện của alen có thể lợi hay hại phụ thuộc vào tổ hợp gen do sự tương tác giữa các gen không alen. - B đúng vì đột biến gen phổ biến hơn đột biến NST. - C đúng vì đột biến gen ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sức sinh sản hơn so với đột biến NST - D sai vì đột biến gen là sự thay đổi đột ngột nên ít khi tạo thành tổ hợp gen thích nghi, (chú ý đáp án có từ “luôn luôn, tất cả” thường là đáp án sai).  

Vậy đáp án đúng là: D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...