Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Quá trình dịch mã chỉ xảy ra trong nhân tế bào

B.

Quá trình dịch mã kết thúc khi riboxom tiếp xúc với codon 3’UAG5’

C.

Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN

D.

Chỉ mạch mã gốc của gen mới được sử dụng làm khuôn để thực hiện quá trình phiên mã

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phát biểu đúng là D. Ý A sai vì dịch mã diễn ra trong tế bào chất. Ý B sai vì mã kết thúc là 5’UAG3’. Ý C sai vì hai quá trình này diễn ra không đồng thời.

Vậy đáp án là D       

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.