Khi nói về dao động điều hòa của một vật thì phát biểu nào dưới đây là đúng?

A.

Lực kéo về và li độ cùng pha nhau.

B.

Chu kỳ là khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp li độ và gia tốc của vật lặp lại như cũ.

C.

Động năng và vận tốc của vật dao động cùng tần số.

D.

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật qua vị trí cân bằng là nửa chu kỳ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thời gian ngắn nhất giữa hai lần vật qua vị trí cân bằng là bằng nửa chu kỳ.     

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...