Khi nói về hệ tuần hoàn, phát biểu nào sau đây đúng?

A.

Giun đất và châu chấu đều có hệ tuần hở.

B.

Ở cá tim 2 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi.

C.

Ở người, khi tim co máu giàu O2 sẽ được đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ đi nuôi cơ thể.

D.

Ở bò sát có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu không pha trộn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

A. Giun đất và châu chấu đều có hệ tuần hở. => sai B. Ở cá tim 2 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ tươi. => đúng C. Ở người, khi tim co máu giàu O2 sẽ được đẩy từ tâm thất trái vào tĩnh mạch chủ đi nuôi cơ thể. => sai D. Ở bò sát có 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu không pha trộn. => sai  

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...