Khi nói về quá trình hô hấp của các loài động vật, có bao nhiêu phát biểu đúng? (1)Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỷ lệ thuận với độ dày của bề mặt trao đổi. (2)Ở côn trùng, khí oxy từ ống khí được vận chuyển nhờ các phân tử hemoglobin trong máu. (3)Hiệu suất quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư, bò sát, thú thấp hơn so với ở chim. (4)Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy đi vào phế nang được hấp thu vào máu.

A.

2

B.

4

C.

1

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...