Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây sai?    

A.

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn

B.

Enzim ligaza (enzim nổi) nối các đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh

C.

Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ → 5’

D.

Nhờ các enzim tháo xoắn, hai mạch đơn của ADN tách nhau dần tạo nên chữ Y

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’→3’.

Vậy đáp án là C     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...