Khi nói về tia img1, phát biểu nào sau đây sai             

A.

A. Tia img1 không phải là sóng điện từ        

B.

B. Tiaimg1có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X        

C.

C. Tia img1không mang điện        

D.

D. Tia img1 có tần số lớn hơn tần số của tia X

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.