Khi nói về vận tốc máu trong hệ mạch, phát biêu đúng là:

A.

vận tốc máu ở động mạch chậm nhất vì tổng tiết diện của nó nhỏ nhất

B.

vân tốc máu ở động mạch nhanh nhất vì tổng tiết diện của nó lớn nhất

C.

vận tốc máu ở mao mạch chậm nhất vì tổng tiết diện của nó lớn nhất

D.

vận tốc máu ở tĩnh mạch nhanh nhất vì tổng tiết diện của nó nhỏ nhất

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

Vận tốc máu ở mao mạch chậm nhất vì tổng tiết diện của nó lớn nhất.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...