Khi nung 40 (g) quặng người ta thu được 11,2 lít khí CO2 (ở 0°C và 0,8 atm). Hàm lượng đolomit CaCO3.MgCO3 trong quặng là:

A.

38,6%.

B.

36,8%.

C.

29%.

D.

92%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

92%.

n = 0,4 mol số mol CaCO3.MgCO3 = 0,2 mol.

khối lượng CaCO3.MgCO3 = 0,2.184 = 36,8 (g).

%(m) đolomit trong quặng là: 92%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.