Khi phân chia nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài, người ta thường dựa vào: 

A.

Vai trò 

B.

Phạm vi lãnh thổ 

C.

Đặc điểm

D.

Nguồn gốc 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phạm vi lãnh thổ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.