Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì:

A.

Bước sóng của nó giảm .

B.

 Tần số của nó không thay đổi.

C.

 Bước sóng của nó không thay đổi.

D.

Chu kì của nó tăng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Khi sóng âm truyền qua các môi trường khác nhau thì tần số của nó không thay đổi.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.