Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì ?

A.

tần số của sóng không thay đổi.

B.

bước sóng giảm.

C.

chu kì của sóng tăng.

D.

bước sóng của sóng không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tần số sóng không phụ thuộc môi trường truyền.  

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.