Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, cuộc chiến mở đầu giữa nhân dân ta và Pháp diễn ra ở đâu?

A.

Sài Gòn - Chợ Lớn.

B.

Tây Nguyên.

C.

Trung Bộ.

D.

Bến Tre.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sài Gòn - Chợ Lớn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.