Khi tiến hành thí nghiệm sinh ra các khí độc như SO2, H2S, Cl2, NO2. Để hạn chế các khí này thoát ra từ ống nghiệm một cách có hiệu quả nhất, chúng ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm:           

A.

Giấm ăn

B.

Kiềm

C.

Dung dịch HCl

D.

Nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để hạn chế các khí thoát H2O ra từ ống nghiệm một cách có hiệu quả nhất, chúng ra thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm kiềm. Kiềm sẽ phản ứng với các khí này và giữ chúng ở trong ống nghiệm. Phương trình phản ứng:

img1  img2  img3  img4 

Vậy đáp án đúng là B    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.