Khi trừ một số tự nhiên cho một số thập phân, người ta được hiệu của phép tính là 78,115. Trong các số sau, số nào có thể là số trừ trong phép tính:

A.

52,885

B.

331,875

C.

63,115

D.

69,5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Để tìm số bị trừ, ta lấy hiệu là 78,115 cộng với số trừ. Số bị trừ là số tự nhiên nếu tổng phần thập phân ở hiệu và số trừ bằng 1,000. Phần thập phân ở hiệu là 0,115; vậy phần thập phân ở số trừ sẽ là: 1,000 – 0,115 = 0,885. Đáp án đúng là 52,885

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 5 - Ôn tập - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.