Khi vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ tạo nên bởi dây dẫn thẳng có dòng điện, điều nào sau đây là đúng?

A.

Chiều của ngón cái chỉ chiều dòng điện.

B.

Chiều của bốn ngón tay nắm lại chỉ chiều dòng điện.

C.

Chiều của ngón cái chỉ chiều đường sức.

D.

Chiều của bốn ngón tay nắm lại ngược chiều đường sức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chiều của ngón cái chỉ chiều dòng điện.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.