Khi xây dựng nhà, chủ nhà cần làm một bể nước bằng gạch có dạng hình hộp có đáy là hình chữ nhật chiều dài img1và chiều rộng img2 với img3 Chiều cao bể nước là img4và thể tích bể là img5 Hỏi chiều cao bể nước như thế nào thì chi phí xây dựng là thấp nhất?  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi img1 là chiều rộng của đáy suy ra thể tích bể nước bằng img2  Diện tích xung quanh hồ và đáy bể là img3 Xét hàm số img4 với img5 Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại img6 Vậy chiều cao cần xây là img7  .

VẬY ĐÁP ÁN LÀ A.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.