Khi thiết kế vỏ lon sữa hình trụ các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí làm vỏ lon nhỏ nhất. Muốn thể tích khối trụ là img1 mà diện tích toàn phần của hình trụ nhỏ nhất thì bán kính img2 của đường tròn đáy khối trụ bằng?  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Gọi chiều cao và bán kính đáy của lon sữa lần lượt là img1 và img2.img3 Ta có: Thể tích của lon sữa là img4. Khi đó: Diện tích toàn phần là img5. Xét hàm số img6 trên khoảng img7. Ta có img8 Cho img9. Lập bảng biến thiên suy ra bán kính cần tìm là img10.

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...