Khó khăn lớn nhất đối với đối với sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta là?         

A.

Thiếu lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật.

B.

Đất đai bị xâm thực, xói mòn, bạc màu.

C.

Thị trường thế giới có nhiều biến động.

D.

Thị trường thế giới có nhiều biến động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.