Khổ thơ nào trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy thể hiện rõ nhất ý nghia biểu tượng của vầng trăng và chủ đề tư tưởng của bài thơ ?

A.

Khổ 1

B.

Khổ 2

C.

Khổ 3

D.

Khổ kết

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.