Khổ thơ sau đây sử dụng phép tu từ cú pháp nào?

                                     “Cô bé nhà bên (có ai ngờ)

                                      Cũng vào du kích!

                                      Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích

                                      Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)”

A.

Điệp âm

B.

Ẩn dụ

C.

Lặp  cấu trúc

D.

Chêm xen

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chêm xen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.