Khoảng cách từ điểm A (1 ; 2 ; 3 ) đến trục Oy bằng :

A.

10

B.

C.

2

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mặt phẳng qua A và vuông góc với Oy có phương trình (α): y - 2 = 0

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...