Khoảng đồng biến của hàm số img1 là:             

A.

 img1.                        

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

TXĐ: img1 img2  img3 . Trên các khoảng  img4 và img5 img6 nên hàm số đồng biến. Do đó hàm số đồng biến trên img7   .

Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.