Khối đa diện đều loại img1 có số mặt là.

A.

14

B.

8

C.

12

D.

10

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Khối đa diện đều loại img1 là khối đa diện mười hai mặt đều nên có số mặt là img2.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...