Khối lượng Al2O3 và khối lượng than chì (C) đã dùng để sản xuất được 4,05 tấn Al, lần lượt là (cho rằng toàn bộ lượng O2 thoát ra ở cực dương đã đốt cháy than chì thành cacbon đioxit):

A.

7,65 tấn và 1,35 tấn.

B.

11,475 tấn và 1,35 tấn.

C.

5,7375 tấn và 0,675 tấn.

D.

7,65 tấn và 0,675 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

7,65 tấn và 1,35 tấn.

2Al2O3  4Al + 3O2↑   (1)

C + O2  CO2                (2)

Từ (1)   =  = 7,65 (tấn).

                =  = 3,6 (tấn).

Từ (2) mc =  = 1,35 (tấn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...