Khối lượng Trái Đất gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng và bán kính Trái Đất gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng. Xem Trái Đất và Mặt Trăng là những quả cầu đồng chất. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T khi ở mặt đất, nếu đưa con lắc này lên bề mặt Mặt Trăng thì nó sẽ dao động điều hòa với chu kỳ.  

A.

T’ = T/1,57.        

B.

T’ = 2,43T.        

C.

T’ = T/243.

D.

T’ = 1,57T.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Công thức trọng trường là img1  R là bán kính hành tinh.  M là khối lượng hành tinh Gọi  là gia tốc trọng trường ở trái đất,là gia tốc trọng trường ở mặt trăng và T’ là chu kì dao động của con lắc ở mặt trăng img2 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...