Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào?

A.

Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo

B.

Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu 

C.

Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

D.

Đế quốc Pháp còn mạnh

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đế quốc Pháp còn mạnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.