Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồi núi là:

A.

Địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối hẻm vực, trở ngại cho giao thông.

B.

Khoáng sản có nhiều mỏ trữ luợng nhỏ, phân tán trong không gian.

C.

Khí hậu có sự phân hóa phức tạp.

D.

Đất trồng cây lương thực bị hạn chế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồi núi là địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối hẻm vực, trở ngại cho giao thông (sgk Địa lí 12 trang 34).

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.