Không pha tạp, lai căng tiếng Việt có nghĩa là:

A.

Chỉ sử dụng trong giao tiếp những từ ngữ nước ngoài đã quen thuộc, thông dụng.

B.

Không sử dụng tùy tiện, không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.

C.

Chỉ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài khi giao tiếp với người nước ngoài.

D.

Không sử dụng bất cứ tiếng nước ngoài nào trong nói năng, giao tiếp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Không sử dụng tùy tiện, không cần thiết những yếu tố của ngôn ngữ khác.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.