Khu biệt thự X tiêu thụ một công suất điện 440 (W), trong đó các dụng cụ điện ở khu này đều hoạt động bình thường ở điện áp 220 (V). Điện trở dây tải điện từ nơi cấp đến khu biệt thự là r. Khi khu biệt thự không dùng máy hạ áp, để các dụng cụ điện này hoạt động bình thường thì điện áp hiệu dụng nơi cấp điện là 236 (V), khi đó điện áp thức thời ở hai đầu của khu này nhanh pha img1so với dòng điện tức thời chạy trong mạch. Khi khu biệt thự dùng máy hạ áp lí tưởng có tỉ số img2= 8 , để các dụng cụ điện khu biệt thự này hoạt động bình thường giống như không dùng máy hạ thế thì điện áp hiệu dụng nơi cấp điện bằng bao nhiêu? Biết hệ số công suất của mạch sơ cấp và thứ cấp luôn bằng nhau.

A.

1762 V.

B.

1670 V.

C.

3040 V.

D.

880 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Khi không dùng máy hạ áp:

+ Cường độ dòng điện chạy qua khu biệt thự: img1

+ Độ giảm thế: img2

Khi dùng máy hạ áp + Để các dụng cụ điện khu dân cư này hoạt động bình thường, suy ra: img3 

+ Độ giảm điện thế: img4 ( Với img5) img6 

CHỌN A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.