Khử hoàn toàn 24 gam hỗn hợp CuO và FexOy bằng H2, ta thu được hỗn hợp kim loại X và 7,2 gam H2O. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). FexOy là:

A.

Fe2O2.

B.

Fe2O3.

C.

Fe3O4.

D.

FeO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Fe2O3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...