Kí hiệu img1 là tập hợp các cầu thủ img2 trong đội tuyển bóng rổ, img3 là mệnh đề chứa biến “img4 cao trên img5”. Mệnh đề img6khẳng định rằng:

A.

Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên img1.

B.

Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên img1.

C.

 Bất cứ ai cao trên img1 đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

D.

Có một số người cao trên img1 là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.