Kí hiệu img1img2 lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số img3 trên đoạn img4. Tính giá trị của img5.

A.

2

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1. img2. img3; img4; img5. Do đó: img6, img7. Vậy img8.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...