Kích thích nguyên tử img1 từ trạng thái cơ bản bằng bức xạ có bước sóng img2. Hãy xác định bán kính quỹ đạo ở trạnh thái mà nguyên tửimg3 có thể đật được?  

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C Năng lượng của bức xạ: img1 Ta lại có: img2         img3 Bán kính của quỹ đạo thứ 2: img4  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.