Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa:

A.

kiểu gen với mức phản ứng.

B.

kiểu gen với môi trường phát triển phôi.

C.

kiểu gen với tế bào chất.

D.

kiểu gen với môi trường sống cụ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kiểu gen với môi trường sống cụ thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...