Kiểu số nguyên gồm:

A.

Byte, Integer, Word, Longint, Real

B.

Byte, Integer, Word, Longint

C.

Byte, Integer, Word, Real

D.

Real, Integer, Word, Longint

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...