Kim loại có tính dẻo là vì:

A.

Số electron ngoài cùng trong nguyên tử ít.

B.

Điện tích hạt nhân và bán kính nguyên tử bé.

C.

Có cấu trúc mạng tinh thể.

D.

Trong mạng tinh thể kim loại có các electron tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Trong mạng tinh thể kim loại có các electron tự do.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...