Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?        

A.

Zn. 

B.

Al. 

C.

Fe.

D.

Ag.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chon D do img1 => Ag không khử được ion img2  .

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.