Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch axit HCl?

A.

Na

B.

Ca

C.

Cu

D.

Fe

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...