Kim loại Zn có thể khử ion nào sau đây?

A.

img1.         

B.

img1 .                                

C.

img1.         

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Ghi nhớ câu: Kim loại mạnh đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của nó. img1 

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...