Kim loại nào có tính khử mạnh nhất:

A.

Fe.

B.

K.

C.

Mg.

D.

Al.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Trong các kim loại thì kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất, đứng đầu là K.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...