Kim nam châm trong hình nào sau đây định hướng không đúng trong từ trường?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Kim nam châm định hướng theo đường sức từ (hoặc tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó) sao cho từ trường vào cực Nam, ra cực Bắc của kim nam châm. Hình D là sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...