Lá thư của người bố khuyên chúng ta điều gì?

A.

Lá thư đầy tình cảm của người bố đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc học tập.

B.

Lá thư đầy tình cảm của người bố đã cho chúng ta thấy sự yêu thương, bao bọc của gia đình dành cho con cái.

C.

Lá thư đầy tình cảm của người bố đã cho chúng ta thấy sự nghiêm khắc của người cha dành cho con.

D.

Lá thư đầy tình cảm của người bố đã cho chúng ta thấy những lợi ích của việc học tập.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.