Lãnh địa phong kiến là gì?

A.

Vùng đất rộng lớn của nông dân.

B.

Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

C.

Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

D.

Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...