Lấy 2,98 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe cho vào 200 ml dung dịch HCl, sau khi phản ứng hoàn toàn cô cạn (trong điều kiện không có oxi) thì được 5,82 gam chất rắn. Thể tích H2 bay ra (đktc) là:

A.

0,224 lít.

B.

0,448 lít.

C.

0,896 lít.

D.

0,112 lít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,896 lít.

mCl- = 5,82 − 2,98 = 2,84 (g)

 nCl- = = 0,04 (mol)

= 0,04.22,4 = 0,896 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...